Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Rekrutacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Kandydaci przyjmowani są do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4

  * Szkoła Podstawowa nr 347 z internatem 

  *Liceum Ogólnokształcące CXLI

 

              Przyjęcia odbywają się  na podstawie złożonego wniosku przez rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. 

 

              Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 znajduje się na stronie internetowej www.zpow.eu w zakładce dokumenty do pobrania

 

 

 

Procedury

- Telefoniczne umówienie się na rozmowę.

 

- Rozmowa z Dyrektorem, pedagogiem oraz psychologiem.

 

- Dostarczenie przez kandydata niezbędnych dokumentów do przyjęcia.

 

 

                                                            ZAPRASZAMY - REKRUTACJA TRWA 

 

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Al. Władysława Reymonta 16
01-842 Warszawa

 

Tel. (0-22) 834 86 84
tel/fax (0-22) 864 38 36

 

e-mail: zpow@zpow.eu