Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Informacje dla rodziców

 

 

Grupa Wsparcia Dla Rodziców

 

odbędzie  się we wtorek  o godzinie 17.00,  dnia 16.11.2021 r.

Serdecznie zapraszamy

 

 

 

 

 

 

Informujemy, ze omówienie nowych uczniów podczas spotkań zespołów wychowawczych odbędą się w dniach:

 

od 27.09.2021 do 30.09.2021 r 

 

Poniedziałek  27.09 w godzinach 13.00 – 15.00 uczniowie klas VIII i  I LO

 

Wtorek 28.09 w godzinach 11.30 – 13.30 uczniowie klas I,II i III B LO

 

Środa  29.09  w godzinach 9.30 -11.30 uczniowie klas I LO

 

Czwartek 30.09 w godzinach 13.30 – 15.00 uczniowie klas I i II LO

 

Na zespołach  omówimy cele edukacyjne i wychowawcze zawarte w arkuszach Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia na dany etap edukacyjny.

 

 

 


 

 

 

 

 

    OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE

 

 

 

NALEZY WPŁACAĆ NA PONIŻSZY NUMER KONTA

 

 

 

BANK HANDLOWY SA WARSZAWA

 

 

 

34 1030 1508 0000 0005 5010 6051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły