MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Informacje dla rodziców

Informacja

 

W dniu 22.11.2022 r. o godzinie 17.00 odbędzie się grupa wsparcia dla rodziców.

Serdecznie zapraszamy 

 

 

 

 

 Zespoły Wychowawcze

 

Informujemy, ze omówienie nowych uczniów podczas spotkań zespołów
wychowawczych odbędą się w dniach:


od 26.09.2021 do 30.09.2021 r


- Poniedziałek 26.09w godzinach 12.15 – 15.15 uczniowie klas VII

- Wtorek 27.09 w godzinach 08.00 – 13.30 uczniowie klasy VIII
- Środa 28.09 w godzinach 9.30 -11.30 uczniowie klas I A LO
- Czwartek 29.09 w godzinach 09.10 – 12.30 uczniowie klas I B LO
- Piątek 30.09 w godzinach 8.00- 15.20 uczniowie klasy IB LO
- Na zespołach omówimy cele edukacyjne i wychowawcze zawarte w arkuszach
- Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia na dany etap
  edukacyjny.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

    OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE

 

 

 

NALEZY WPŁACAĆ NA PONIŻSZY NUMER KONTA

 

 

 

BANK HANDLOWY SA WARSZAWA

 

 

 

34 1030 1508 0000 0005 5010 6051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły