Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Biblioteka

BIBLIOTEKA

 

Zbiory biblioteki

 

Biblioteka Placówki ma do swojej dyspozycji dwa pomieszczenia. Gromadzi podstawowe wydawnictwa informacji bezpośredniej, takie jak encyklopedie ogólne i specjalne, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, atlasy, wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa. Dostępne są także wydawnictwa z pedagogiki, psychologii, literatury popularnonaukowej, lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego oraz opracowania lektur. Z pozycji pozalekturowych oferujemy młodzieży  powieści obyczajowe i przygodowe, poezje, dramaty. Biblioteka posiada także zbiory niepiśmiennicze na kasetach magnetofonowych, kasetach video i płytach CD i DVD.

 

Działalność informacyjno-kulturalna biblioteki

Biblioteka wspiera proces dydaktyczno-wychowawczy Placówki poprzez przygotowanie młodego pokolenia do aktywnego życia w społeczeństwie informacyjnym i kulturowym. Wychowankowie mogą tutaj wyszukiwać interesujące ich informacje o bibliografiach, książkach, artykułach, przewodnikach internetowych, poczytać książki i czasopisma, uzyskać pomoc w odrabianiu prac domowych, skorzystać z Internetu oraz zasięgać informacji na temat odbywających się w stolicy, bieżących wydarzeń kulturalnych, repertuarze teatrów i kin oraz spotkań z ludźmi ze świata kultury i sztuki.