Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Bursa nr 8

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PONIŻSZYMI ZARZĄDZENIAMI.

 

1. REGULAMIN OPŁAT W  BURSIE  OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

2. ZMIANY OPŁAT ZA ZAKWATEROWANIE W BURSIE OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU.

 

 LINKI ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA .

§ 1

Od dnia 1 września 2021 roku miesięczna opłata za zakwaterowanie wychowanka w bursie wynosić będzie:

 

      1.      W pokoju dwuosobowym- 355 zł

      2.      W pokoju trzyosobowym- 285zł

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BURSIE

Bursa Nr 8 jest międzyszkolną koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą dla uczniów szkół średnich i policealnych. Posiada warunki do przyjęcia młodzieży głuchoniemej. Mieszkańcami bursy mogą być uczniowie uczęszczający do szkół poza miejscem stałego zamieszkania.

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie opieki wychowankom
w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa oferuje zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki. Posiada dobrze wyposażone pokoje mieszkalne, świetlicę, stołówkę z zapleczem kuchennym, bibliotekę z czytelnią, pokoje cichej nauki, salę komputerową, siłownię, pokój spotkań, sale TV oraz pralnię z aneksem kuchennym.

Kadra wychowawcza stwarza swoim podopiecznym możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.

Placówka realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami  i opiekunami prawnymi  wychowanków.

 

 POŁOŻENIE

Bursa Nr 8 położona jest na Bielanach, w jednej z najładniejszych dzielnic Warszawy, łączącej w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszaru nienaruszonej przyrody.

Bogata w zieleń dzielnica  (28% powierzchni to tereny zielone) jest niezwykle atrakcyjna pod względem komunikacyjnym. Łatwo się stąd dostać do każdego zakątka miasta. Linia metra sprawia, że podróżni przemieszczają się szybko
i komfortowo.

Atrakcyjne usytuowanie bursy ułatwia młodzieży szybkie dotarcie na zajęcia szkolne i jednocześnie umożliwia jej aktywny udział w życiu kulturalnym Warszawy. Z kolei bliskość terenów zielonych (min. Lasu Bielańskiego i Parku Młocińskiego) zapewnia doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku po trudach nauki szkolnej.

 

 

 

ODPŁATNOSCI ZA POBYT DZIECKA W BURSIE NR 8

 

 

 

 

 

NALEZY WPŁACAĆ NA PONIŻSZY NUMER KONTA

 

 

 

BANK HANDLOWY SA WARSZAWA

 

 

 

34 1030 1508 0000 0005 5010 6051

 

 

 

 

 

§ 1

Od dnia 1 września 2021 roku miesięczna opłata za zakwaterowanie wychowanka                  w bursie wynosić będzie:

 

1.      W pokoju dwuosobowym- 355 zł

2.      W pokoju trzyosobowym- 285zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku.