Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

o Szkole

 

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 347. Wychowankowie mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat i rozwijanie zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych (terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań). W szkole powołano samorząd szkolny który ma za zadanie rozwijanie idei samorządności i bycia współgospodarzem szkoły. Szczególną uwagę  w szkole  przykłada się do zajęć z zakresu ratownictwa (w tym ratownictwa wodnego), atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywaniu prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka  i poszanowanie praw dziecka. W szkole panuje atmosfera  życzliwości,  nauczyciele pracują  z uczniem nad wprowadzaniem zasad zaufania i współpracy. Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje również CXLI LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE. 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH

 

DO UŻYTKU  W GIMNAZJUM NR 154

 

W WARSZAWIE

 

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK POLSKI

 

 

 

 • Klasa I         

 

       Język polski 1. Podręcznik dla gimnazjum

 

Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 16/1/2009/2015                         

 

 • Klasa II

 

      Język polski 2. Podręcznik dla gimnazjum

 

Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 16/2/2010/2016                                

 

 • Klasa III

 

      Język polski 3. Podręcznik dla gimnazjum

 

Barbara Klimczak, Elżbieta Tomińska, Teresa Zawisza-Chlebowska

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 16/3/2011                                 

 

 

 

 

 

JĘZYK ROSYJSKI

 

 

 

 

 

 • Klasa I

 

       Echo 1. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

 

Kurs dla początkujących. Beata Gawęcka-Ajchel

 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.

 

Nr dop. 97/1/2009/2015

 

 • Klasa II

 

       Echo 2. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

 

Kurs dla początkujących. Beata Gawęcka-Ajchel

 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.

 

Nr dop. 97/2/2010 /2015

 

 • Klasa III

 

       Echo 3. Język rosyjski. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum.

 

Kurs dla początkujących. Beata Gawęcka-Ajchel

 

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.

 

Nr dop. 97/3/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 • Klasa I

 

English Explorer. Podręcznik dla gimnazjum. Część I

 

Helena Stephenson, Arek Tkacz

 

Nowa Era Sp. z o.o

 

Nr dop. 21/1/2009

 

 • Klasa II

 

       English Explorer. Podręcznik dla gimnazjum. Część I

 

Helena Stephenson, Arek Tkacz

 

Nowa Era Sp. z o.o

 

Nr.dop.334/2/2011/zl/

 

 • Klasa III

 

English Explorer. Podręcznik dla gimnazjum. Część II

 

Helena Stephenson, Arek Tkacz

 

Nowa Era Sp. z o.o

 

Nr dop. 686/3/2014/2015

 

 

 

 

 

HISTORII

 

 

 • Klasa I

 

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy pierwszej gimnazjum,

 

pod red. Stanisława Roszaka

 

Wydawnictwo „Era” Sp. z o.o.

 

Nr dop.60/1/2011/z1

 

 • Klasa II

 

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy drugiej gimnazjum,

 

Stanisław Roszak

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop.60/2/2010

 

 • Klasa III

 

Śladami przeszłości. Podręcznik do historii dla klasy trzeciej gimnazjum,

 

Stanisław Roszak, Anna Łaszkiewicz

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop.60/3/2011

 

 

 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 • Klasa I

 

Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III gimnazjum. Część 1

 

Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop. 77/1/2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Klasa II  

 

       Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie – podręcznik z ćwiczeniami dla klas I-III    

 

gimnazjum. Część 2

 

              Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

                                                          Nr dop. 77/2/2010

 

 

 

GEOGRAFIA

 

 

 • Klasa I

 

Geografia dla gimnazjum. Podręcznik dla klasy I

 

Grażyna Chmielewska, Jan Świeboda

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop.183/1/2009

 

 • Klasa II

 

       Geografia dla gimnazjum. Podręcznik, część 2

 

Marcin Chrabelski, Magdalena Dudaczyk

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop.183/2/2010

 

 • Klasa III

 

Geografia dla gimnazjum. Podręcznik, część 3

 

Grażyna Chmielewska, Waldemar Chmielewski

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop.183/3/2011

 

 

 

 

 

BIOLOGIA

 

 

 

 • Klasa I

 

Biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Biologia 1

 

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 42/1/2009

 

 • Klasa II

 

Biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Biologia 2

 

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 42/2/2010

 

 • Klasa III

 

Biologia. Podręcznik dla gimnazjum. Biologia 3

 

Jolanta Loritz-Dobrowolska, Zyta Sendecka, Elżbieta Szedzianis, Ewa Wierbiłowicz

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 42/3/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHEMIA

 

 

 

 

 

 • Klasa I

 

Chemia Nowej Ery. Część 1. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop. 49/1/2009

 

 • Klasa II

 

Chemia Nowej Ery. Część 2. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop. 49/2/2009

 

 • Klasa III

 

Chemia Nowej Ery. Część 3. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

Nowa Era Sp. z o.o.

 

Nr dop. 49/3/2010

 

 

 

FIZYKA

 

 

 • Klasa II           

 

              Spotkania z Fizyką. Cz.1.

 

              Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. 

 

 

     Nr dop.93/1/2009/2015

 

              Spotkanie z fizyką. Cz.2

 

              Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. 

 

   

 

    Nr dop. 93/2/2010/2015 

 

   

 

 • Klasa III

 

Spotkanie z fizyką. Cz. 3.

 

              Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. 

 

   

 

     Nr dop. 93/3/2010/2015

 

 

 

             Spotkanie z fizyką. Cz. 4

 

             Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska. 

 

   

 

     Nr dop.93/4/2011/2016

 

       

 

MATEMATYKA

 

 

 • Klasa I

 

Matematyka z plusem. Matematyka 1.

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz. Marcin Karpiński,

 

Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Nr dop. 168/1/2015/z1

 

 • Klasa II

 

              Matematyka z plusem. Matematyka 2.

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz. Marcin Karpiński,

 

Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Nr dop. 168/2/m/2014

 

 • Klasa III

 

              Matematyka z plusem. Matematyka 3.

 

Zofia Bolałek, Małgorzata Dobrowolska, Marta Jucewicz. Marcin Karpiński,

 

Jacek Lech, Adam Mysior, Krystyna Zarzycka

 

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

Nr dop. 168/3/m/2014

 

 

 

INFORMATYKA   

 

 

 

 • Klasa I

 

Informatyka dla gimnazjum.

 

Grażyna Koba

 

Wydawnictwo „Migra”

 

 

 

Nr dop. 566/2012

 

 • Klasa II

 

Informatyka dla gimnazjum.

 

Grażyna Koba

 

Wydawnictwo „Migra”

 

Nr dop. 566/2012

 

 

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

 • Klasa III

 

Edukacja dla bezpieczeństwa. Pierwsza pomoc. Podręcznik część 1

 

M. Goniewicz, A.W. Nowak – Kowal, Z. Smutek

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

Nr dop.177/1/2009

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo na codzień. Podręcznik część 2

 

M. Goniewicz, A.W. Nowak – Kowal, Z. Smutek

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

Nr dop.177/2/2009

 

 

 

MUZYKA

 

 • Klasa III

 

Muzyka. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Małgorzata Rykowska, Zbigniew Szałka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

 

Nr dop. 166/2009

 

 

 

 

 

 

PLASTYKA

 

 

 

 • Klasa I

 

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Katarzyna  Czernicka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop 47/2009

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

 

 

 

 • Klasa II

 

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Katarzyna  Czernicka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop 47/2009

 

 

 

 • Klasa III

 

Plastyka. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Katarzyna  Czernicka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop 47/2009

 

 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

 

 

 • Klasa I

 

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Urszula Białka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 199/2009

 

 

 

 • Klasa II

 

Zajęcia techniczne. Podręcznik dla gimnazjum.

 

Urszula Białka

 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop. 199/2009

 

 

 

 

 

ETYKA

 

 

 

 • Edukacja filozoficzna w gimnazjum kl.. I – III

 

H. Diduszko

 

Wydawnictwo „Stentor”

 

RELIGIA

 

 • ·         Spotkanie ze słowem

 

J. Szpet, D. Jadzowiak

 

 • ·         Aby nie ustać w drodze

 

J.Szpet,D. Jadzowiak

 

 • ·         Żyć w miłości Boga

 

J. Szpet, D. Jadzowiak

 

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DOPUSZCZONYCH

DO UŻYTKU  W LICEUM NR CXLI 

W WARSZAWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

JĘZYK POLSKI

 

 • Klasa I         

      Język polski 1 „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy i rozszerzony.

      Urszula Jagiełło, Renata Janicka- Szyszko, Magdalena Steblecka - Jankowska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 444/1/2012

      Język polski 2 „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy i rozszerzony.

      Renata Janicka- Szyszko, Magdalena Steblecka - Jankowska

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 444/2/2012                                 

                               

 • Klasa II

      Język polski 3 „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy i rozszerzony.

      Danuta Dominik- Stawicka 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 444/3/2013 

 Klasa III                            

      Język polski 4 „Odkrywamy na nowo”, zakres podstawowy i rozszerzony.

      Katarzyna Budna, Jolanta Monthey 

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 444/4/2013                                 

 

     

JĘZYK ROSYJSKI

 

 

 • Klasa I

Dialog 1. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących.

Mirosław Zybert

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.

Nr dop. 462/1/2012

 

 

 

 • Klasa II

Dialog 2. Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i zaawansowanych.

Mirosław Zybert

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.

Nr dop. 591/2/2013 Klasa III

Nowyj Dialog 3. Podręcznik do szkół szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę.

Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Sp.z o.o.                             Nr dop. 684/3/2014

 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

 • Klasa I

Matura  Explorer 1

J.Hughes, B.Polit

Nowa Era Sp. z o.o

Nr dop.698/1/2015

 • Klasa II

Matura Explorer 2

J. Naunton, B.Polit

Nowa Era Sp. z o.o

Nr dop. 698/2/2014/2015

 

 • Klasa III

Matura Explorer 3

J. Hughes, B.Polit

Nowa Era Sp. z o.o

Nr dop.  698/3/2014/2015

 

 

 

HISTORIA

 

 • Klasa I

Poznać przeszłość. Wiek XX. Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy.

Stanisław Rosiak Jarosław Kłaczkow

Wydawnictwo Nowa Era

 

Nr dop.525/2012

 • Klasa II - III

Zrozumieć przeszłość. Starożytność i Średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony CZĘŚĆ 1

            Ryszard Kulesza Krzysztof Kowalewski

            Wydawnictwo Nowa Era

Nr dop.642/1/2013

 

 

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

 • Klasa I

W centrum uwagi .

Podręcznik  do Wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych,  zakres podstawowy.

Mariusz Menz

Nowa Era Sp. z o.o.

Nr dop.505/2012

 Klasa II 

W centrum uwagi . Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum .

Zakres rozszerzony

Mariusz Menz

Nowa Era Sp. z o.o.

Nr dop.630/1/2012

 

Klasa III 

W centrum uwagi . Podręcznik do Wiedzy o Społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum .

Zakres rozszerzony

             Mariusz Menz

             Nowa Era Sp. z o.o.                        

                                                                                                                      Nr dop. 630/2/2014

                                                                   

 

GEOGRAFIA

 

 

 • Klasa I

Geografia, zakres podstawowy.

Zbigniew Zaniewicz

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop.455/2012

 • Klasa II

Ciekawi świata – Geografia 1  , zakres rozszerzony.

Radosław Wróblewski, Maria Zawadzka - Kuc

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.             Nr dop. 502/2012/2015

Grografia 2

Janusz Stasiak                                                                                   Nr dop. 502/2/2013

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

 

Nr dop.502/1/2012

Klasa III

 • Ciekawi świata – Geografia 2

Jan Mordawski, Wojciech Wiecki

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 421/03

 

 

 

 

BIOLOGIA

 

 • Klasa I

Ciekawi świata – Biologia, zakres podstawowy

Agnieszka Baca, Małgorzata Łaszczyca, Piotr Łaszczyca, Grażyna Skirmuntt, Krzysztof Skirmuntt

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

Nr dop. 457/2012

 

 

CHEMIA

 

 • Klasa I

Chemia, zakres podstawowy

Joanna Meszko

Nowa Era Sp. z o.o.

Nr dop. 448/2012

 

 

FIZYKA

 

 • Klasa I

Odkryć Fizykę. Zakres podstawowy

Marcin Braun, Weronika Śliwa.

Wydawnictwo Nowa ERA

      Nr dop. 447/2012/2015

     

MATEMATYKA

 • Klasa I

Prosto do matury1. Zakres podstawowy

Maciej Antek, Krzysztof Belke, Piotr Grabowski

      Nowa  Era Sp. Z o.o

 

Nr dop. 508/1/2012

 • Klasa II

Prosto do matury2. Zakres podstawowy

Maciej Antek, Krzysztof Belke, Piotr Grabowski  

      Nowa  Era Sp. Z o.o

           

Nr dop. 508/2/2013

 

 

 

 

INFORMATYKA 

 

 • Klasa I

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

Grażyna Koba

Wydawnictwo MIGRA

Nr dop. 536/2012

     

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 • Klasa I

Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Arkadiusz Gawełek

Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. Zo.o.

Nr dop.411/2012

 

WIEDZA O KULTURZE

 

 • Klasa I

Ciekawi świata. Wiedza o kulturze.

Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Adele Prochyra

Nr dop. 631/2012

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

 • Klasa I

Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

Piotr Krzyszczyk

Nr dop. 457/2012

 

 

 

ETYKA

 

 • ·         Etyka. Zakres podstawowy                                                                Nr.dop.408/2011

P. Kołodziński, J. Kopiszewski

 

 

RELIGIA

 

 • ·         Klasa 1.Moje miejsce w kościele
  J. Szpet, D. Jadzowiak
 • ·         Klasa 2. Moje miejsce w świecie

J. Szpet, D. Jadzowiak

 • ·         Klasa 3. Moje miejsce w rodzinie
 • ·         J. Szpet, d. Jadzowiak