MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

o Szkole

 

Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje Szkoła Podstawowa Nr 347. Wychowankowie mają możliwość nadrobienia zaległości szkolnych z poprzednich lat i rozwijanie zainteresowań podczas zajęć pozalekcyjnych (terapia pedagogiczna, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, koła zainteresowań). W szkole powołano samorząd szkolny który ma za zadanie rozwijanie idei samorządności i bycia współgospodarzem szkoły. Szczególną uwagę  w szkole  przykłada się do zajęć z zakresu ratownictwa (w tym ratownictwa wodnego), atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywaniu prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka  i poszanowanie praw dziecka. W szkole panuje atmosfera  życzliwości,  nauczyciele pracują  z uczniem nad wprowadzaniem zasad zaufania i współpracy. Przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4 funkcjonuje również CXLI LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE.