MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Nasza Misja

 " Chodzi mi o to, aby język giętki
   Powiedział wszystko, co pomyśli głowa…”

 

               Juliusz Słowacki, „Beniowski”

 

 

ZACHOWUJESZ SIĘ TAK, JAK MYŚLISZ,

CZUJESZ TAK, JAK MYŚLISZ.

 

Nasza Misja


        Naszą naczelną ideą wychowawczo - terapeutyczną jest, aby każdy członek społeczności - dorosły i dziecko -  nabył umiejętności w zakresie posługiwania się komunikatem „ja”, komunikatem asertywnym,  który jest najbardziej skutecznym sposobem budowania dobrych relacji   w zespołach, w rodzinie,  w przyjaźni i miłości.
          Rozmowa z ludźmi, która nie zawiera oceny i krytyki - to wielka sztuka. Ten sposób porozumiewania się daje szansę na relacje pełne wzajemnego szacunku i poszanowania godności każdego człowieka.

 

        Szczególną uwagę  w ośrodku  przykłada się  do zajęć z ratownictwa (w tym ratownictwa wodnego), atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywania prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka  i poszanowanie praw dziecka. Duży nacisk kładzie się na życzliwość, przekazywanie zasad i praw dziecka. (Apel Twojego Dziecka – Fundacja Dzieci Niczyje).

 

            Ważny jest dla nas pedagogiczny optymizm, oparty  na przeświadczeniu, że pozytywne  myślenie  każdego dorosłego  to  pozytywne myślenie wychowanków. Pozytywne myślenie  sprzyja  samoakceptacji. Człowiek  przejawiający pozytywny stosunek  do siebie samego  szanuje innych i nie zapomina  o rozwoju własnym.

            Dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanka na miarę jego  możliwości poprzez  kulturę , sztukę, naukę i sport.

 

 

Źródła:

1. Martin E. P. Seligman - „ Optymizmu można się nauczyć. Jak zmienić swoje myślenie i swoje życie”.

2. Paul Stallard – „ Czujesz tak,  jak myślisz”. Praktyczne zastosowania terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą”.   

3. Christine A. Padesky – „ Umysł ponad nastrojem. Zmień nastrój poprzez zmianę sposobu myślenia”.

4. Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska – „ Psychoterapia poznawczo –  behawioralna”.