MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Metody pracy

PROGRAM  PRACY  WYCHOWAWCZEJ

MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 4

           Celem naczelnym programu  jest  wszechstronny rozwój wychowanka na miarę jego  możliwości poprzez  kulturę , sztukę, naukę i sport oraz udział w indywidualnych i  grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktyki społecznej.

        Szczególną uwagę  w ośrodku  przykłada się  do zajęc związanych z ratownictwem ( w tym ratownictwa wodnego), atmosfery bezpieczeństwa, nawiązywaniu prawidłowej komunikacji interpersonalnej z drugim człowiekiem, wzajemnego zaufania oraz więzi między kadrą a wychowankami w oparciu o podmiotowość wychowanka i poszanowanie praw dziecka. Duży nacisk kładzie się na życzliwość, przekazywaniu zasad i praw dziecka

        Ośrodek podejmuje również współpracę   z  rodzinami celem  przygotowania ich naturalnego środowiska  do podtrzymywania pozytywnych zmian w zachowaniu i postępu w nauce wychowanków. Szkoła i internat stanowią  integralne części ośrodka, dlatego też w równym stopniu  będą w nich realizowane cele naczelne. Będzie to możliwe dzięki ścisłej współpracy nauczycieli i wychowawców, przenikaniu się treści dydaktycznych i wychowawczych.

Ośrodek organizuje już jako tradycję obozy terapeutyczne zimą i latem gdzie młodzież czynnie spędza czas. Zimą wychowankowie uczą się jazdy na nartach, desce snowboardowej  a w lecie windsurfingu.

 

W CELU REALIZACJI ZADAŃ ZAWARTYCH W STATUCIE  OŚRODKA STOSUJEMY NASTĘPUJĄCE  FORMY PRACY:

 

 

-TRENING POZNAWCZO – BEHAWIORALNY

- TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

- TRENING KOMUNIKACJI INTERPERSONALNYCH

- SOCJOTERAPIA

- PSYCHOTERAPIA

- BIOFEEDBACK

- ZAJĘCIA REEDUKACYJNE

                                                                                                         

 

W czasie wolnym od zajęć nasi wychowankowie mają możliwości
rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań uczestnicząc w kółkach  zainteresowań

 

 - KÓŁKU TEATRALNYM

   - KÓŁKU SPORTOWYM  

 ( rozgrywki w piłkę nożną  , piłkę siatkową , siłownia, zapasy  oraz basen )  

- KÓŁKU KULINARNYM

- KÓŁKU PRZYRODNICZYM

- WARSZTATACH RĘKODZIEŁA

- WARSZTATACH MALARSTWA I RYSUNKU

- W KLUBIE FILMOWYM

- CHÓR