MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Plan dojazdu

 

 

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Al. Władysława Reymonta 16 01-842 Warszawa

Tel. (0-22) 834 86 84 tel/fax (0-22) 864 38 36

e-mail: zpow@polmedia.com.pl

 

Dojazd :

autobusy: 110, 112114,  184, 303

tramwaje 5, 28, 33, 35,