MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Specjaliści

 

 

 

Specjaliści   SPK przy MOS nr 4  , al. W. Reymonta 16  BIELANY :

 

 

JOLANTA   MORAWSKA

 Ukończone studia magisterskie  resocjalizacja społecznie niedostosowanych

-       Pedagog, wychowawca i koordynator w MOS nr 4

-       Doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

-       Doświadczenie  w zakresie pracy i pomocy rodzinie   problemowej bądź niewydolnej wychowawczo

-       Wspieranie rodziców w niwelowaniu zaniedbań wychowawczych

-       Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego

 

 

MAŁGORZATA BACHULSKA

 

       -       Ukończone studia magisterskie – resocjalizacja  społecznie niedostosowanych na Uniwersytecie Warszawskim

        -         Ukończone studia podyplomowe w zakresie wspierania dzieci z problemami rozwojowymi

       -       Ukończone studia  z terapii pedagogicznej

        -         Doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym 

        -         Doświadczenie z grupami wsparcia