Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Specjaliści

 

 

 

Specjaliści   SPK przy MOS nr 4  , ul. Reymonta 16  BIELANY :

MAŁGORZATA  GONTAREK

-       Pedagog , socjoterapeutka, psychoterapeuta.

-       Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

-       Trener TZA w Polsce –(posiada certyfikat wydany  przez twórcę metody  prof. A. Goldsteiana)

-       Wieloletni terapeuta Fundacji  Dzieci Niczyje.

-       Posiada ogromne doświadczenie  w pracy  z dzieckiem krzywdzonym I zajmowaniu się przemocą w rodzinie

-       Pomaga dzieciom i dorosłym, którzy doświadczyli przeżyć traumatycznych wykorzystując  m.in.  metodę EMDR

          ruch gałek ocznych).

-       Zajmuje się interwencja kryzysową,

-       Terapią uzależnień, depresją i zaburzeniami nastroju.

-       Prowadzi systemową terapię rodzin

 

JOLANTA   MORAWSKA

 Ukończone studia magisterskie  resocjalizacja społecznie niedostosowanych

-       Pedagog, wychowawca i koordynator w MOS nr 4

-       Doświadczenie w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie

-       Doświadczenie  w zakresie pracy i pomocy rodzinie   problemowej bądź niewydolnej wychowawczo

-       Wspieranie rodziców w niwelowaniu zaniedbań wychowawczych

-       Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego

 

 

MAŁGORZATA BACHULSKA

 

       -       Ukończone studia magisterskie – resocjalizacja  społecznie niedostosowanych na Uniwersytecie Warszawskim

        -         Ukończone studia podyplomowe w zakresie wspierania dzieci z problemami rozwojowymi

       -       Ukończone studia  z terapii pedagogicznej

        -         Doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym 

        -         Doświadczenie z grupami wsparcia