MłODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII NR 4

Pedagog , psycholog

 

 

MOS współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną przy ul. Wrzeciono 24, Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej, sądami, kuratorami. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mają możliwość skorzystania ze stypendium szkolnego. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do pedagoga szkolnego na początku każdego roku szkolnego (pierwsza połowa września).

 

Dyżury pedagogów

 

p. Jolanta Morawska 

 

PONIEDZIAŁEK - 9.30-15.30

WTOREK - 9.30 - 15.00

ŚRODA - 9.00 - 14.30

CZWARTEK - 10.00 - 15.30

PIĄTEK - 12.00 - 15.00

 

p. Paulina Puławska

 

ŚRODA 12.00 - 15.30

CZWARTEK - 08.00 - 14.00

PIĄTEK - 10.00 - 15.30

 

p. Sabina Pieczko

 

PONIEDZIAŁEK - 12.00-16.00

WTOREK - 10.00 - 15.00

ŚRODA - 10.00 - 15.00

CZWARTEK - 10.00 - 15.00

PIĄTEK - 09.00 - 12.00

 

Dyżur terapeuty pedagogicznego

 

p. Małgorzata Bachulska

 

PONIEDZIAŁEK - 10.00 - 15.00

WTOREK - 10.00 - 14.00

ŚRODA - 09.00 - 14.00

CZWARTEK - 9.00 - 13.00

PIĄTEK - 9.00 - 13.00

 

Dyżury psychologa 

 

p. Grzegorza Andrzejuk

 

PONIEDZIAŁEK  -15.00-19.00 

WTOREK - 15.00 - 20.00

ŚRODA  - 18.00-22.00 

CZARTEK - 16.00-22.00 

PIĄTEK - 14.00-17.00

 

p. Edyta Myszkowska

 

WTOREK - 14.00-20.00