Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Grupa wsparcia

Grupa Wsparcia Dla Rodziców

 

odbędzie  się we wtorek  o godzinie 17.00,  dnia 16.11.2021 r.

                                          Serdecznie zapraszamy