Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona startowa » Rekrutacja

 

 

 

Rekrutacja do naszej placówki

 

 

      

 

 

 

 

   Kandydaci przyjmowani są do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 (Gimnazjum Nr 154 z internatem oraz Liceum Ogólnokształcące CXLI) na podstawie złożonego wniosku przez rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


          Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 4 (Gimnazjum Nr 154 z internatem, CXLI Liceum Ogólnokształcące ) przyjmuje chłopców w wieku 13-18 lat, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 

 

 

              Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 znajduje się na stronie internetowej www.zpow.eu w zakładce dokumenty do pobrania

 

 

 

Procedury

 

- Rozmowa z Dyrektorem, pedagogiem oraz psychologiem

 

- Dostarczenie przez kandydata niezbędnych dokumentów do przyjęcia

 

 

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Al. Władysława Reymonta 16
01-842 Warszawa

 

Tel. (0-22) 834 86 84
tel/fax (0-22) 864 38 36

 

e-mail: zpow@zpow.eu