Aktualności

Jesteś tu: » Strona startowa » Aktualności
  • Konferencja - Jubileusz

W dniu 12  kwietnia 2013 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 odbyła się Konferencja – Jubileusz pt. „Poznawczo - Behawioralna Terapia (CBT) Dzieci i Młodzieży” Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

Uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Małgorzata Gontarek, która rozpoczęła konferencję od zaśpiewania wraz z chórem piosenki „Iść w stronę słońca”.

Konferencja – Jubileusz zorganizowana była we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Uroczystość zaszczycili obecnością liczni goście.

Konferencja połączona była z obchodami XV- lecia istnienia placówki.

Podczas konferencji Pani Małgorzata Gontarek Dyrektor - Założyciel placówki przeprowadziła wykład i warsztaty z udziałem młodzieży oraz publiczności - Terapia Poznawczo – Behawioralna w praktyce zgodnie z mottem „Jesteś tym, co myślisz o sobie”.

Pani Dyrektor poruszała tematy związane z komunikatami konstruktywnymi, treningiem zastępowania agresji oraz treningiem umiejętności społecznych.

Podczas konferencji odbył się  wykład Pani Jolanty  Zmarzlik z Fundacji „ Dzieci Niczyje” następnie wystąpił dr Jacka Morawskiego z instytutu Amity.

Goście mieli okazję obejrzeć prezentację   umiejętności interpersonalnych w wykonaniu młodzieży oraz przedstawienie teatralne – pantomimę.

Ciekawostką było zapoznanie uczestników Konferencji z nowoczesną metodą neurobiologiczną wywodzącą się z nurtu poznawczo- behawioralnego- EMDR.

Uczestnicy Jubileuszu wzięli udziału w wernisażu oraz aukcji prac wykonanych przez młodzież ZPOW.

Konferencja zdobyła uznanie wśród przybyłych gości, a wszystkie wystąpienia były nagrodzone gromkimi brawami i owacjami.

  • Konferencja - Jubileusz

  • Wolontariat - Pomagamy zwierzakom

              Pomagamy zwierzakom – Grupa sześciu podopiecznych pod opieką wychowawcy uczestniczy w wolontariacie dla zwierząt. Praca i opieka polega na zadbaniu o pomieszczenia dla zwierząt, spacerach i zabawie. Siedzibą wolontariatu jest STRARZ DLA ZWIERZĄT ul. Wolska 60

 

 

  • KONFERENCJA - JUBILEUSZ

 

                      

 

Program Konferencji - Jubileuszu

Poznawczo - Behawioralna Terapia (CBT) Dzieci i Młodzieży

Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne

w 15 - letnim doświadczeniu Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

(Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 i Bursy nr 8)

 

Część I

10.00 – 10.20 

Powitanie uczestników przez Dyrektor Małgorzatę Gontarek

Uroczyste otwarcie Konferencji przez Prezydenta m. st. Warszawy oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty

10.20 – 10.35

15 - lecie  Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych                                                              

 (Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 i Bursy nr 8) - historia w zarysie

10.35 – 11.50   

Terapia Poznawczo – Behawioralna w praktyce (Trening Zastępowania Agresji i inne techniki poznawczo – behawioralne) – 15 lat doświadczeń

Jesteś tym, co myślisz o sobie – wykład i warsztaty z udziałem młodzieży oraz publiczności - prowadząca Małgorzata Gontarek

11.50 – 12.00

Występ młodzieży - przedstawienie teatralne

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa, wernisaż prac młodzieży, aukcja prac

Część II

12.30 – 12.45  

Rola „Korektywnego Rodzica” w pracy z Dzieckiem – wykład Jolanty Zmarzlik

12.45 – 13.00   

Skuteczność Treningu Zastępowania Agresji i innych technik poznawczo - behawioralnych w pracy systemowej z dziećmi i młodzieżą  – wykład Jacka Morawskiego

13.00 – 13.15   

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – nowoczesna, terapeutyczna metoda neurobiologiczna wywodząca się  z nurtu poznawczo – behawioralnego

 - wykład Małgorzaty Gontarek

13.15 - 13.45  

 O wartościach - Trening Wnioskowania Moralnego – prowadząca Małgorzata Gontarek

13.45 – 14.00    

Występ młodzieży - przedstawienie teatralne   

14.10 – 14.30

Mecz piłki nożnej: Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych 

(Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 i Bursa nr 8)  kontra  Reszta Świata (z udziałem gości)

14.30

Zakończenie konferencji

  • XXIII Ogólnopolskie Spotkania Małych Form Teatralnych

W dniach 14-16.03.2013 w MOW Nr 2 w Warszawie odbyły się XXIII Ogólnopolskie Spotkania Małych form Teatralnych. Nasza grupa teatralna zaprezentowała w programie obowiązkowym inscenizację piosenki „Dzik jest dziki " Akademia Pana Kleksa" a w części dowolnej zaprezentowaliśmy pantomimę „ Wartości”.

Przedstawienia w roli naszych aktorów zdobyły liczne owacje i oklaski.

Otrzymaliśmy wyróżnienie za debiut i ruch sceniczny a jeden z naszych wychowanków uzyskał wyróżnienie za kreację aktorską.

Gratulujemy.

 

 

 

 

  • XII Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”.

 

 

Nasza grupa teatralna „Reymonciaki” odniosła sukces na XII Warszawskim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej "Asteriada". Zdobyliśmy wyróżnienie i liczne nagrody za występ „Wartości”.
Koncert Galowy, ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbyły się 20 marca 2013 r o godz. 13.00 w Okęckiej Sali Widowiskowej Domu Kultury „Włochy” przy ul. 1 Sierpnia 36 A w Warszawie.

Gratulujemy

 

 

 

 

 

 

  • KONKURS NA GRAFITI

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE GRAFFITI.

KONKURS JEST DWU ETAPOWY. NAJLEPSZY KONKURSOWY PROJEKT ZOSTANIE WYKONANY NA JEDNEJ ZE ŚCIAN BUDYNKU

 

 

  • KONKURS NA KARMNIK

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE DO WYKONANIA KARMNIKA.

CELEM KONKURSU JEST ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI MODELARSTWA

POMÓŻ PTAKOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KONKURSU !