Aktualności

Jesteś tu: » Strona startowa » Aktualności
  • WINDSURFINGOWA ZIELONA SZKOŁA - DŹWIRZYNO 20-26.05.2013

        20 maja 2013 roku rozpoczęła się Zielona Szkoła dla podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 ul Reymonta 16 w Warszawie.

Głównymi atrakcjami wyjazdu były windsurfing,  paintball, wyprawy kajakowe oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Dźwirzyna.

Młodzież miała również możliwość korzystania z hali sportowej, gdzie grała w piłkę siatkową , koszykową oraz nożną.

Założeniem wyjazdu było również „nauczanie na wesoło”. Młodzież aktywnie uczestniczyła w lekcjach geografii, biologii i historii. Zajęcia przeprowadzane były w formie zabawy, quizu, rebusów i gier.  

  

  • II Turniej Piłki Siatkowej Burs Szkolnych i Internatów

  • Artykuł

  • II BIELAŃSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

  • REKRUTACJA 2013/2014

REKRUTACJA

 2013/2014

 

   Kandydaci przyjmowani są do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 (Gimnazjum nr 154 z internatem oraz Liceum Ogólnokształcące nr 141) na podstawie złożonego wniosku przez rodziców oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydawanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.


          Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 (Gimnazjum nr 154 z internatem, Liceum Ogólnokształcące nr 141 ) przyjmuje chłopców w wieku 13-18 lat, którzy z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu, wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania.

 

              Podanie o przyjęcie do Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 4 znajduje się na stronie internetowej www.zpow.eu w zakładce dokumenty do pobrania

 

Procedury

- Rozmowa z Dyrektorem, pedagogiem oraz psychologiem

- Dostarczenie przez kandydata niezbędnych dokumentów do przyjęcia

 

 

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Al. Władysława Reymonta 16
01-842 Warszawa

Tel. (0-22) 834 86 84
tel/fax (0-22) 864 38 36

e-mail: zpow@polmedia.com.pl

  • Konferencja - Jubileusz

W dniu 12  kwietnia 2013 roku w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 odbyła się Konferencja – Jubileusz pt. „Poznawczo - Behawioralna Terapia (CBT) Dzieci i Młodzieży” Skuteczne Metody Wychowawcze i Terapeutyczne.

Uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Małgorzata Gontarek, która rozpoczęła konferencję od zaśpiewania wraz z chórem piosenki „Iść w stronę słońca”.

Konferencja – Jubileusz zorganizowana była we współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i Biurem Edukacji m.st. Warszawy.

Uroczystość zaszczycili obecnością liczni goście.

Konferencja połączona była z obchodami XV- lecia istnienia placówki.

Podczas konferencji Pani Małgorzata Gontarek Dyrektor - Założyciel placówki przeprowadziła wykład i warsztaty z udziałem młodzieży oraz publiczności - Terapia Poznawczo – Behawioralna w praktyce zgodnie z mottem „Jesteś tym, co myślisz o sobie”.

Pani Dyrektor poruszała tematy związane z komunikatami konstruktywnymi, treningiem zastępowania agresji oraz treningiem umiejętności społecznych.

Podczas konferencji odbył się  wykład Pani Jolanty  Zmarzlik z Fundacji „ Dzieci Niczyje” następnie wystąpił dr Jacka Morawskiego z instytutu Amity.

Goście mieli okazję obejrzeć prezentację   umiejętności interpersonalnych w wykonaniu młodzieży oraz przedstawienie teatralne – pantomimę.

Ciekawostką było zapoznanie uczestników Konferencji z nowoczesną metodą neurobiologiczną wywodzącą się z nurtu poznawczo- behawioralnego- EMDR.

Uczestnicy Jubileuszu wzięli udziału w wernisażu oraz aukcji prac wykonanych przez młodzież ZPOW.

Konferencja zdobyła uznanie wśród przybyłych gości, a wszystkie wystąpienia były nagrodzone gromkimi brawami i owacjami.

  • Konferencja - Jubileusz

  • Wolontariat - Pomagamy zwierzakom

              Pomagamy zwierzakom – Grupa sześciu podopiecznych pod opieką wychowawcy uczestniczy w wolontariacie dla zwierząt. Praca i opieka polega na zadbaniu o pomieszczenia dla zwierząt, spacerach i zabawie. Siedzibą wolontariatu jest STRARZ DLA ZWIERZĄT ul. Wolska 60