Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Informacje dla rodziców

 

 

 


 

 

 

 

 

    OPŁATĘ ZA WYŻYWIENIE

 

 

 

NALEZY WPŁACAĆ NA PONIŻSZY NUMER KONTA

 

 

 

BANK HANDLOWY SA WARSZAWA

 

 

 

34 1030 1508 0000 0005 5010 6051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuły