Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Rekrutacja

 

Harmonogram zapisów dla kandydatów do burs w roku szkolnym 2019/2020
     
Data Etap rekrutacji / czynność kandydata i jego rodziców
od  do
17 kwietnia 
godzina 9.00
26 kwietnia godzina 16.00

 

Odbiór od dyrektora bursy (upoważnionej osoby) druku deklaracji kontynuowania pobytu przez wychowanków
Złożenie w bursie wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego wychowanka deklaracji 

 

 

29 kwietnia godzina 12.00
19 lipca 
godzina 16.00

 

Rejestracja (logowanie się) w systemie nowych kandydatów 
Złożenie w bursie pierwszego wyboru wniosku przez nowych kandydatów
Na wniosku niezbędne jest uzyskanie potwierdzenia ze szkoły, do której kandydat został zakwalifikowany

 

 

22 lipca 
godzina 16.00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikownaych

 

22 lipca 
godzina 16.00
24 lipca
godzina 10.00

 

Potwierdzanie w systemie woli zamieszkania w bursie, 
do której kandydat został zakwalifikowany 
Potwiedzenie w systemie woli zamieszkania jest warunkiem przyjęcia do bursy.

 

 

24 lipca 
godzina 14.00

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

24 lipca
godzina 16.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Poniżej linki do zapoznania