Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Bursa nr 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BURSIE

Bursa Nr 8 jest międzyszkolną koedukacyjną placówką opiekuńczo - wychowawczą dla uczniów szkół średnich i policealnych. Posiada warunki do przyjęcia młodzieży głuchoniemej. Mieszkańcami bursy mogą być uczniowie uczęszczający do szkół poza miejscem stałego zamieszkania.

Głównym zadaniem placówki jest zapewnienie opieki wychowankom
w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Bursa oferuje zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie oraz odpowiednie warunki do nauki. Posiada dobrze wyposażone pokoje mieszkalne, świetlicę, stołówkę z zapleczem kuchennym, bibliotekę z czytelnią, pokoje cichej nauki, salę komputerową, siłownię, pokój spotkań, sale TV oraz pralnię z aneksem kuchennym.

Kadra wychowawcza stwarza swoim podopiecznym możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki.

Placówka realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami  i opiekunami prawnymi  wychowanków.

 

 POŁOŻENIE

Bursa Nr 8 położona jest na Bielanach, w jednej z najładniejszych dzielnic Warszawy, łączącej w sobie cechy aglomeracji wielkomiejskiej i obszaru nienaruszonej przyrody.

Bogata w zieleń dzielnica  (28% powierzchni to tereny zielone) jest niezwykle atrakcyjna pod względem komunikacyjnym. Łatwo się stąd dostać do każdego zakątka miasta. Linia metra sprawia, że podróżni przemieszczają się szybko
i komfortowo.

Atrakcyjne usytuowanie bursy ułatwia młodzieży szybkie dotarcie na zajęcia szkolne i jednocześnie umożliwia jej aktywny udział w życiu kulturalnym Warszawy. Z kolei bliskość terenów zielonych (min. Lasu Bielańskiego i Parku Młocińskiego) zapewnia doskonałe warunki do rekreacji i wypoczynku po trudach nauki szkolnej.

 

 

 

ODPŁATNOSCI ZA POBYT DZIECKA W BURSIE NR 8

 

 

 

ZAKWATEROWANIE 185 ZŁ / MIESIĄC

 

 

NALEZY WPŁACAĆ NA PONIŻSZY NUMER KONTA

 

 

 

BANK HANDLOWY SA WARSZAWA

 

 

 

34 1030 1508 0000 0005 5010 6051