Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie

01-842 Warszawa

ul. Władysława Reymonta 16

Adres

01-842 Warszawa


ul. Władysława Reymonta 16


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 763692
  • Do końca roku: 105 dni
  • Do wakacji: 283 dni

Kontakt

01-842 Warszawa

ul. Władysława Reymonta 16

Tel:(22) 834-63-02, (22) 834-86-84

Zakres działalności

 

 

 

   

 

Zapraszamy do

 

SPECJALISTYCZNEGO  PUNKTU KONSULTACYJNEGO  przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii Nr 4

 

 

Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne (SPK) powstały z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu miasta stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.

Celem Punktów jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Doświadczeni specjaliści czekają na - nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców i opiekunów, kuratorów sądowych oraz pracowników instytucji pomocowych, potrzebujących pomocy w kontakcie z dziećmi i młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym lub  niedostosowaną społecznie . Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji.

 

Pomoc udzielana w  SPK  jest bezpłatna.

 

Nie obowiązuje rejonizacja. Aby skorzystać z profesjonalnej pomocy w Specjalistycznym Punkcie Konsultacyjnym przy Młodzieżowym Ośrodeku Socjoterapii nr 4 ul. Reymonta 16 zapraszamy

 

 

do kontaktu telefonicznego lub mailowego: tel: 22 864 38 36 oraz 22 834 63 02; e-mail: reymonta.spk@wp.pl

Koordynator punktu: Pani Małgorzata Bachulska

Obszar udzielanych konsultacji:

• Trudności dzieci i młodzieży w kontaktach społecznych: zaburzenia nastroju, zachowania agresywne, lękowe, izolacja.

• Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego, fobie szkolne.

• Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm i zasad.

• Problemy dotyczące eksperymentowania, używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych.

• Preorientacja zawodowa dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

• Kryzys w rodzinie.

 

 

 WIĘCEJ INFORMACJI

 www.spk.waw.pl