Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

SPOTKANIE WIELKANOCNE

Zgodnie z wieloletnią tradycją, młodzież bursy spotkała się przy wielkanocnym stole. W ciepłej i radosnej atmosferze, dzieląc się jajeczkiem, składano sobie życzenia oraz degustowano samodzielnie wykonane mazurki.