Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Warszawie

Występ z okazji Odzyskania Niepodległosci w Domu Seniora

Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy

Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Nr 2