Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie

GRUPA WSPARCIA

ZAPRASZAMY NA GRUPĘ WSPARCIA

DLA RODZICÓW NASZYCH WYCHOWANKÓW.

SPOTKANIA BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W TRZECIĄ ŚRODĘ KAŻDEGO MIESIĄCA O GODZINIE 17.00

BIEŻĄCE INFORMACJE BĘDĄ UMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE DO KONTAKTU.

PANI JOLANTA MORAWSKA, MAŁGORZATA BACHULSKA