Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie

ZEBRANIE Z RODZICAMI

W DNIU 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU

O GODZINIE 17.00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI

SERDECZNIE ZAPRASZAMY