Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Warszawie

01-842 Warszawa

ul. Władysława Reymonta 16

Adres

01-842 Warszawa


ul. Władysława Reymonta 16


Statystyki

  • Odwiedziło nas: 650950
  • Do końca roku: 314 dni
  • Do wakacji: 121 dni

Kontakt

01-842 Warszawa

ul. Władysława Reymonta 16

Tel:(22) 834-63-02, (22) 834-86-84

ZAPROSZENIE DO KONKURSU PLASTYCZNO - TERAPEUTYCZNEGO

ZAPROSZENIE

 

Pani Dyrektor Małgorzata Gontarek oraz

 koordynatorzy Estera Sobieraj i Marcin Adamczyk

 

ZAPRASZAJĄ MŁODZIEŻOWE OŚRODKI SOCJOTERAPII Z WARSZAWY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

                                                                                        TAKI JESTEM – MÓJ AUTOPORTRET

ORGANIZOWANYM PRZEZ

 MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTRAPII NR 4

UL. REYMONTA 16 W WARSZAWIE

MOTTO:

„Nie istnieje nic takiego, czego by sztuka nie mogła wyrazić [...].”

Oscar Wilde

 

„Prawdziwa sztuka to taka, która powstaje dzięki potrzebie tworzenia”

Albert Einstein

 

Tematem konkursu jest autoportret. Uczestnicy mają za zadanie odpowiedzieć pracą plastyczna na hasło „Taki jestem – mój autoportret”. Zadanie ma charakter arteterapeutyczny. Uczestnicy, rysując siebie, poddadzą się autorefleksji, chcąc przedstawić siebie jak najprawdziwiej… Nie jest tu najważniejsze realistyczne podobieństwo, fotograficzne odwzorowanie, lecz także pomysł, próba ukazanie nie tylko swojego wyglądu, ale też duszy, osobowości i zainteresowań.

Celem konkursu jest stworzenie swojego autoportretu… i opowiedzenie o sobie. Autoportret ma przedstawiać zarówno cechy fizyczne, jak i pokazywać osobowość osoby sportretowanej. Co się lubi, co jest ważne, jakim się jest w środku i na zewnątrz…

Ważna jest autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie, a jak postrzegają nas inni? Bowiem nie rzadko pierwsze wrażenie jest mylne, a tak naprawdę jesteśmy inni, bogatsi wewnętrznie. Tego nie widać. Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.

Konkurs ma za zadnie ukazać zalety tworzenia. Zachęcać do działaności twórczej, rozwijać talenty, a niektóre dopiero odkryć. Być może niektórzy odkryją, że sztuka może być ciekawą formą spędzenia czasu wolnego, sposobem na zrelaksowanie, pobudzenie wyobraźni i kreatywności.